Når du treng legehjelp: Kven skal du ringe?

  • Legevakt 116117 når du treng legehjelp raskt, men det ikkje gjeld akutt livstrugande sjukdom.
  • Ta kontakt med fastlegen din i opningstida når legehjelpa kan vente litt.

  • Meir om dette: Helsenorge.no - Om legevakt
  • Eid Legekontor kan kontaktast på telefon 57863020 eller gjennom SMS-tenesta du finn informasjon om her på nettsidene.

 

Om våre tenester:

Eid Legekontor ligg på Nordfjordeid. Alle fastlegane i Eid kommune arbeider her. Alle legane er privatpraktiserande fastlegar med kommunale delstillingar som tilsynslege ved sjukeheim/eldretun, skule- og helsestasjonslege, smittevernlege, lege i psykososialt kriseteam m.v.

Fleire av legane ved kontoret har gjennomført fem års spesialistutdanning og er spesialistar i allmennmedisin. Denne spesialistgraden må etter første gongs godkjenning fornyast kvart femte år etter sentrale krav til fagleg oppdatering og utdanning.

Ein av legane ved kontoret er godkjend sjømannslege, og to av legane er godkjende petroleumslegar.

Eid Legekontor har til vanleg turnuslege i arbeid ved kontoret. Turnuslegen arbeider fritt på alle fastlegelistene og får rettleiing av dei andre legane ved kontoret.

Eid Legekontor samarbeider også med Universitetet i Bergen, og legane tek del i praktisk undervisning av legestudentar. Pasientar vil kunne bli bedne om å delta i denne undervisninga.

Dei sju fastlegane ved kontoret har til saman litt over 6300 pasientar på listene sine.

Vi oppfordrar alle pasientar til å nytte SMS-melding eller desse internettsidene ved bestilling av timar og reseptar på faste medisinar. Dette vil frigjere kapasitet som vi kan nytte i pasientbehandling framfor meir administrative tenester.

Ved trong for akutt legehjelp kan ikkje SMS-melding eller internett nyttast fordi vi ikkje kan vere sikre på at vi fangar opp meldinga raskt nok. Ring då telefonnummer som oppført øverst på sida.

NYTTIG INFORMASJON


Ingeborg Storaas Saltbones er i permisjon heile 2018

7. januar 2018 kl. 23:32

Dr. Ingeborg Storaas Saltbones er i permisjon heile 2018.

Dr. Bavan Balasingham er vikar for henne.

Dr. Balasingham kjem frå Oslo, og han er utdanna lege frå Universitetet i Oslo.

INFLUENSAVAKSINE 2017

18. oktober 2017 kl. 08:09

Det vert influensavaksinasjon ved Eid Legekontor
tirsdag . 24. oktober og torsdag 26. oktober fra kl 1300-1530

Eid Legekontor tilbyr influensavaksine til følgjande grupper:

* Personar som er 65 år og eldre
* Gravide etter 12. svangerskapsveke
* Gravide før 12. svangerskapsveke med annan tilleggsrisiko
* Barn og vaksne med:
  * diabetes type 1 og 2
  * kronisk hjerte-/karsjukdom
  * kronisk luftvegssjukdom
  * kronisk lever- eller nyresvikt
  * kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  * nedsett immunforsvar
  * svært alvorleg fedme (KMI over 40)

Vaksinering kostar kr 150.- Kontant betaling/visakort i betalingsautomaten.

Dei som alt har legetime får vaksina med fastlegen, utenom dette kan ein trekkje kølapp på laboratoriet.

Tom Kruse tilsett som fastlege ved Eid Legekontor

17. april 2017 kl. 22:19

Dr. Kruse tek til som fastlege ved Eid Legekontor 01.05.17.

Han er spesialist i allmennmedisin og har lang erfaring frå allmennmedisin i Sverige. 

Dr. Kruse tek over pasientlista til Dr. Larsen. 

Åpningstider

Ekspedisjon:
Mandag-fredag kl 09.00-15.00

Telefontid:
Mandag-fredag kl 09.00-12.00 og 13.00-15.00

Laboratorium:
Mandag-fredag kl 09.00-14.00

Adresse

Eid Legekontor
Bøen 5
6770 Nordfjordeid

Vis kart

Kontakt oss

Eid Legekontor
Bøen 5
6770 Nordfjordeid

Telefon: 57863020