Senteret sitt bannerbilde

Legar

Person-ikon

Anita Merete Orvik

Fastlege

Dr. Orvik er spesialist i allmennmedisin. Ho er fastlege og tilsynslege ved Hogatunet. Ho er godkjend sjømannslege og petroleumslege.

Person-ikon

Bavan Balasingham

Fastlegevikar

Dr. Bavan Balasingham er vikar for Dr. Saltbones i 2018. 

Dr. Balasingham kjem frå Oslo, og han er utdanna lege frå Universitetet i Oslo.

Person-ikon

Einar Melvær Sandven

Fastlege

Dr. Sandven er spesialist i allmennmedisin. Han er fastlege, lege ved Eid Helsestasjon og godkjend petroleumslege.

Person-ikon

Ingeborg Storaas Saltbones

Fastlege

Dr. Storaas Saltbones er fastlege, lege ved Eid Helsestasjon og skulelege.

Dr. Storaas Saltbones er i permisjon i hele 2018. Vikar er Dr. Balasingham.

Person-ikon

John Matias Garlid

Fastlege

Dr. Garlid er fastlege og tilsynslege ved Hogatunet.

Person-ikon

Sigrid Frøyen

Turnuslege

Dr. Frøyen arbeider som turnuslege ved Eid Legekontor i perioden 01.03.2018 - 31.08.2018.

Person-ikon

Thomas Vingen Vedeld

Kommuneoverlege og fastlege

Dr. Vingen Vedeld er spesialist i allmennmedisin. Han er kommuneoverlege i Eid, fastlege i 50% stilling og lege i kommunens psykososiale kriseteam.

Dr. Vingen Vedeld har kontordagar som fastlege ved Eid Legekontor mandagar, onsdagar og nokre fredagar.

Person-ikon

Tom Kruse

Fastlege

Dr. Kruse er spesialist i allmennmedisin. Han er fastlege og tilsynslege ved Hogatunet.

Person-ikon

Torbjørn Flataker Lien

Fastlege

Dr. Flataker Lien er fastlege og tilsynslege ved Kommunal Akutt Døgneining.