Senteret sitt bannerbilde

Legar

Person-ikon

Anita Merete Orvik

Fastlege

Dr. Orvik er spesialist i allmennmedisin. Ho er fastlege og tilsynslege ved Hogatunet. Ho er godkjend sjømannslege og petroleumslege.

Person-ikon

Einar Melvær Sandven

Fastlege

Dr. Sandven er spesialist i allmennmedisin. Han er fastlege, lege ved Eid Helsestasjon og godkjend petroleumslege.

Person-ikon

Ingeborg Storaas Saltbones

Fastlege

Dr. Storaas Saltbones er fastlege, lege ved Eid Helsestasjon og skulelege.

Person-ikon

John Matias Garlid

Fastlege

Dr. Garlid er fastlege og tilsynslege ved Hogatunet.

Person-ikon

Kristianne Nore

Fastlege

Dr. Kristianne Nore er fastlege, legevaktsjef ved Nordfjord Legevakt og tilsynslege ved Øyeblikkelig Hjelp Døgneining.

Dr. Nore arbeider på ei nyoppretta fastlegeliste. Pasientane på denne lista har tidlegare hatt Dr. Saltbones eller Dr. Kruse som fastlege, og har blitt flytta som eit tilfeldig utval gjort av HELFO ved oppretting av den nye fastlegelista. 

Dr. Nore har kontordagar som fastlege ved Eid Legekontor mandag, tysdag og onsdag

Person-ikon

Sunniva Fossly

Lege i spesialisering

Dr. Fossly arbeider som LIS1-lege ved Eid Legekontor i perioden 01.09.19-28.02.20

Person-ikon

Thomas Vingen Vedeld

Kommuneoverlege og fastlege

Dr. Vingen Vedeld er spesialist i allmennmedisin. Han er kommuneoverlege i Eid, fastlege i 50% stilling og lege i kommunens psykososiale kriseteam.

Dr. Vingen Vedeld har kontordagar som fastlege ved Eid Legekontor mandagar, onsdagar og nokre fredagar.

Person-ikon

Tom Kruse

Fastlege

Dr. Kruse er spesialist i allmennmedisin. Han er fastlege og rettleiar for LIS-lege. 

Person-ikon

Torbjørn Flataker Lien

Fastlege

Dr. Lien er fastlege og tilsynslege ved Øyeblikkelig Hjelp Døgneining. 

 

Person-ikon

Veronica Elde

Lege i spesialisering

Dr. Eldearbeider som LIS1-lege ved Eid Legekontor i perioden 01.09.19-31.10.19