Legar


Anita Merete Orvik

Fastlege

Dr. Orvik er spesialist i allmennmedisin. Ho er fastlege og tilsynslege ved Hogatunet. Ho er godkjend sjømannslege og petroleumslege.

Bavan Balasingham

Fastlegevikar

Dr. Bavan Balasingham er vikar for Dr. Saltbones i 2018. 

Dr. Balasingham kjem frå Oslo, og han er utdanna lege frå Universitetet i Oslo.

Einar Melvær Sandven

Fastlege

Dr. Sandven er spesialist i allmennmedisin. Han er fastlege, lege ved Eid Helsestasjon og godkjend petroleumslege.

Guro Rutledal

Turnuslege

Dr. Rutledal arbeider som turnuslege ved Eid Legekontor i perioden 01.09.17 - 28.02.18.

Ingeborg Storaas Saltbones

Fastlege

Dr. Storaas Saltbones er fastlege, lege ved Eid Helsestasjon og skulelege.

Dr. Storaas Saltbones er i permisjon i hele 2018. Vikar er Dr. Balasingham.

John Matias Garlid

Fastlege

Dr. Garlid er fastlege og tilsynslege ved Hogatunet.

Thomas Vingen Vedeld

Kommuneoverlege og fastlege

Dr. Vingen Vedeld er spesialist i allmennmedisin. Han er kommuneoverlege i Eid, fastlege i 50% stilling og lege i kommunens psykososiale kriseteam.

Dr. Vingen Vedeld har kontordagar som fastlege ved Eid Legekontor mandagar, onsdagar og nokre fredagar.

Tom Kruse

Fastlege

Dr. Kruse er spesialist i allmennmedisin. Han er fastlege og tilsynslege ved Hogatunet.

Torbjørn Flataker Lien

Fastlege

Dr. Flataker Lien er fastlege og tilsynslege ved Kommunal Akutt Døgneining.

Åpningstider

Ekspedisjon:
Mandag-fredag kl 09.00-15.00

Telefontid:
Mandag-fredag kl 09.00-12.00 og 13.00-15.00

Laboratorium:
Mandag-fredag kl 09.00-14.00

Adresse

Eid Legekontor
Bøen 5
6770 Nordfjordeid

Vis kart

Kontakt oss

Eid Legekontor
Bøen 5
6770 Nordfjordeid

Telefon: 57863020