Legar


Anita Merete Orvik

Fastlege

Dr. Orvik er spesialist i allmennmedisin. Ho er fastlege og tilsynslege ved Hogatunet. Ho er godkjend sjømannslege og petroleumslege.

Einar Melvær Sandven

Fastlege

Dr. Sandven er spesialist i allmennmedisin. Han er fastlege, lege ved Eid Helsestasjon og godkjend petroleumslege.

Guro Rutledal

Turnuslege

Dr. Rutledal arbeider som turnuslege ved Eid Legekontor i perioden 01.09.17 - 28.02.18.

Ingeborg Storaas Saltbones

Fastlege

Dr. Storaas Saltbones er fastlege, lege ved Eid Helsestasjon og skulelege.

John Matias Garlid

Fastlege

Dr. Garlid er fastlege og tilsynslege ved Hogatunet.

Thomas Vingen Vedeld

Kommuneoverlege og fastlege

Dr. Vingen Vedeld er spesialist i allmennmedisin. Han er kommuneoverlege i Eid, fastlege i 50% stilling og lege i kommunens psykososiale kriseteam.

Dr. Vingen Vedeld har kontordagar som fastlege ved Eid Legekontor mandagar, onsdagar og nokre fredagar.

Tom Kruse

Fastlege

Dr. Kruse er spesialist i allmennmedisin. Han er fastlege og tilsynslege ved Hogatunet.

Torbjørn Flataker Lien

Fastlege

Dr. Flataker Lien er fastlege og tilsynslege ved Kommunal Akutt Døgneining.

Åpningstider

Ekspedisjon:
Mandag-fredag kl 09.00-15.00

Telefontid:
Mandag-fredag kl 09.00-12.00 og 13.00-15.00

Laboratorium:
Mandag-fredag kl 09.00-14.00

Adresse

Eid Legekontor
Bøen 5
6770 Nordfjordeid

Vis kart

Kontakt oss

Eid Legekontor
Bøen 5
6770 Nordfjordeid

Telefon: 57863020