Senteret sitt bannerbilde

Betalingsautomat


Ved Eid Legekontor nyttar vi no ein betalingsautomat frå Melin Medical for betaling av alle tenester ved kontoret. 

 

 

Om du finn det vanskelig å nytte automaten vil vårt personale gjerne hjelpe deg. Ta kontakt med ekspedisjonen. 

 

Automaten fører til mindre ventetid for deg som skal betale og frigjer tid som vårt personale heller kan nytte til å handsame telefonar og utføre anna pasientretta arbeid ved kontoret.