Senteret sitt bannerbilde

Eid Legekontor

VIKTIG INFORMASJON:

Frå 13.12.2019 vil Eid legekontor ikkje lenger nytte Helserespons. Ny løysing for pasientkommunikasjon vil frå 17.12.2019 vere helsenorge.no. Du må registrere deg på helsenorge.no for å motta timepåminning og anna kommunikasjon med legekontoret. Ny internettside med integrasjon mot helsenorge.no kjem snart. 

Når du treng legehjelp: Kven skal du ringe?

  • 113 når det er akutt og står om liv
  • Legevakt 116117 når du treng legehjelp raskt, men det ikkje gjeld akutt livstrugande sjukdom.
  • Ta kontakt med fastlegen din i opningstida når legehjelpa kan vente litt.

 

Om våre tenester:

Eid Legekontor ligg på Nordfjordeid. Alle fastlegane i Eid kommune arbeider her. Alle legane er privatpraktiserande fastlegar med kommunale delstillingar som tilsynslege ved sjukeheim/eldretun, skule- og helsestasjonslege, smittevernlege, lege i psykososialt kriseteam m.v.

Fleire av legane ved kontoret har gjennomført fem års spesialistutdanning og er spesialistar i allmennmedisin. Denne spesialistgraden må etter første gongs godkjenning fornyast kvart femte år etter sentrale krav til fagleg oppdatering og utdanning.

Ein av legane ved kontoret er godkjend sjømannslege, og to av legane er godkjende petroleumslegar.

Eid Legekontor har til vanleg turnuslege i arbeid ved kontoret. Turnuslegen arbeider fritt på alle fastlegelistene og får rettleiing av dei andre legane ved kontoret.

Eid Legekontor samarbeider også med Universitetet i Bergen, og legane tek del i praktisk undervisning av legestudentar. Pasientar vil kunne bli bedne om å delta i denne undervisninga.

Dei åtte fastlegane ved kontoret har til saman litt over 6500 pasientar på listene sine.

Ved trong for akutt legehjelp kan ikkje SMS-melding eller internett nyttast fordi vi ikkje kan vere sikre på at vi fangar opp meldinga raskt nok. Ring då telefonnummer som oppført øverst på sida.Aktuelt

LEGEKONTORET STENGT 16.12 og 17.12

29. november 2019

Eid Legekontor blir STENGT heile måndag 16. desember og tysdag 17. desember til kl 13.00 pga omlegging av datasystemet. 

Det vert legevakt tilgjengeleg på Nordfjord legevakt for dei som treng rask legehjelp desse dagane: 

For akutt hjelp ring 116117

For akutt nødhjelp ring 113.  

Frå 13.12.2019 vil Eid legekontor ikkje lenger nytte Helserespons. Ny løysing for pasientkommunikasjon vil frå 17.12.2019 vere helsenorge. Du må registrere deg på www.helsenorge.no for å motta timepåminning og anna kommunikasjon med legekontoret.

Du kan også laste ned appen HelseNorge

Helsenorge blir ny løysing for pasientkommunikasjon

26. november 2019

Frå 13.12.2019 vil Eid legekontor ikkje lenger nytte Helserespons. Ny løysing for pasientkommunikasjon vil frå 17.12.2019 vere helsenorge.no. Du finn informasjon på www.helsenorge.no, og du kan der gi fullt samtykke for å kunne nytte deg av dei digitale tenestene. 

 

Tenester på www.helsenorge.no:

-          Bestilling av legetime

-          Reseptfornying

-          E-konsultasjon med fastlegen

-          Kontakt legekontoret om andre spørsmål

 

Registrer deg på: https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen/kom-i-kontakt

 

For å få timepåminning må du registrere deg som brukar av digitale tenester på HelseNorge.no

Kølappsystemet

15. oktober 2019

Kølappsystemet ved Eid Legekontor er i drift igjen frå idag.

Influensavaksine 2019

15. oktober 2019

Det blir influensavaksinering ved Eid Legekontor tysdag 22. oktober og torsdag 24. oktober frå kl 13:00-15:30.

Vaksinering kostar kr 200,-. Kontant betaling / visakort i betalingsautomaten.

Laboratoriet vil bli stengt for blodprøvetaking frå kl 12:00 desse to dagane det blir vaksinering.

Kølappsystemet

19. september 2019

Kølappsystemet ved Eid legekontoret er ute av drift på ubestemt tid. Vi jobbar med å få på plass eit nytt system.

Meld Dykk i luka i resepsjonen for blodprøvetaking.

 

 

 

Opningstider påska 2019

9. april 2019

Eid Legekontor

Måndag 15. og tysdag 16. april: vanlege opningstider. 

Onsdag 17. april : kl 0900-1200.

Berre akutte blodprøver.

Treng du akutt legehjelp utanom desse tidene, ring legevakt tlf 116117, eller medisinsk naudtelefon 113.

Intern kurs torsdag 7. februar 2019

1. februar 2019

Eid legekontor stenger laboratoriet og resepsjonen (både luka og telefon) frå kl 14:00 torsdag 7. februar pga intern kursing.

 

For øyeblikkeleg hjelp, ring 116117.

Kristianne Nore er tilsett som fastlege ved Eid Legekontor

26. september 2018

Dr. Kristianne Nore er nytilsett som fastlege ved Eid Legekontor, legevaktsjef ved Nordfjord Legevakt og tilsynslege ved Øyeblikkelig Hjelp Døgneining og Hogatunet. 

Dr. Nore arbeider på ei nyoppretta fastlegeliste. Pasientane på denne lista har tidlegare hatt Dr. Saltbones eller Dr. Kruse som fastlege, og har blitt flytta som eit tilfeldig utval gjort av HELFO ved oppretting av den nye fastlegelista. Alle pasientar skal ha blitt varsla om dette i brev frå HELFO. 

Ingeborg Storaas Saltbones er i permisjon heile 2018

7. januar 2018

Dr. Ingeborg Storaas Saltbones er i permisjon heile 2018.

Dr. Bavan Balasingham er vikar for henne.

Dr. Balasingham kjem frå Oslo, og han er utdanna lege frå Universitetet i Oslo.

INFLUENSAVAKSINE 2017

18. oktober 2017

Det vert influensavaksinasjon ved Eid Legekontor
tirsdag . 24. oktober og torsdag 26. oktober fra kl 1300-1530

Eid Legekontor tilbyr influensavaksine til følgjande grupper:

* Personar som er 65 år og eldre
* Gravide etter 12. svangerskapsveke
* Gravide før 12. svangerskapsveke med annan tilleggsrisiko
* Barn og vaksne med:
  * diabetes type 1 og 2
  * kronisk hjerte-/karsjukdom
  * kronisk luftvegssjukdom
  * kronisk lever- eller nyresvikt
  * kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  * nedsett immunforsvar
  * svært alvorleg fedme (KMI over 40)

Vaksinering kostar kr 150.- Kontant betaling/visakort i betalingsautomaten.

Dei som alt har legetime får vaksina med fastlegen, utenom dette kan ein trekkje kølapp på laboratoriet.

Les flere nyheter