Kølappsystemet ved Eid Legekontor er i drift igjen frå idag.