Frå 13.12.2019 vil Eid legekontor ikkje lenger nytte Helserespons. Ny løysing for pasientkommunikasjon vil frå 17.12.2019 vere helsenorge.no. Du finn informasjon på www.helsenorge.no, og du kan der gi fullt samtykke for å kunne nytte deg av dei digitale tenestene. 

 

Tenester på www.helsenorge.no:

-          Bestilling av legetime

-          Reseptfornying

-          E-konsultasjon med fastlegen

-          Kontakt legekontoret om andre spørsmål

 

Registrer deg på: https://helsenorge.no/kontakt-fastlegen/kom-i-kontakt

 

For å få timepåminning må du registrere deg som brukar av digitale tenester på HelseNorge.no