Det har ei tid vore omtale i media om legekontor som belastar pasienten for eit gebyr ved bruk av betalingskort i terminalen frå Melin Medical. Kontora kan med dette unngå å betale leige for terminalen sjølv. Ein del stader vert det også nytta automatar som ikkje tek imot kontantar.

Ved Eid Legekontor er det IKKJE gebyr ved bruk av betalingskort, og terminalen tek også imot kontantar som betalingsmiddel. Slikt gebyr har vi ikkje hatt tidlegare heller, og vi betaler sjølv leige for automaten utan at dette vert belasta pasienten ved betaling med kort/kontantar.

Gebyr tilkjem KUN ved betalingsutsetjing i form av faktura.