Senteret sitt bannerbilde

Skifte fastlege


På denne nettsida kan du sjå kven av legane som har ledig plass på lista si og skifte fastlege om du ønskjer det. Dei ulike legane har ulike størrelsar på listene sine. Max antall pasientar på lista vert kalla listetaket. 

Fastlegelista stenger når antall pasientar når det som er listetaket. Lista åpnar igjen når antall pasienter på lista er 20 under listetaket. Det er no mogleg å setje seg på venteliste for skifte av fastlege.

https://helsenorge.no/min-helse/Bytte-fastlege?fylke=14&kommuner=1443