Senteret sitt bannerbilde

Tuberkulosekontroll av arbeidsinnvandrarar

Tuberkulosekontroll av arbeidsinnvandrarar  for å hindre smitte

Gjeld arbeidsinnvandrarar frå land med høg forekomst av tuberkulose

•I praksis er det kun personer med lungetuberkulose som er smitteførende. Man undersøker for lungetuberkulose med røntgen av lungene og eventuelt undersøkelse av luftveissekret.

•Personer som kun er smittet uten å være syke, har latent tuberkulose. Disse kan ikke smitte andre. Man undersøker for tuberkulosesmitte med Mantoux test (hudprøve) og/eller IGRA (blodprøve). Latent tuberkulose kan gi sykdom senere i livet.

Arbeidsgjevar har ansvar for at arbeidstakarane i bedrifta følgjer lov om Tuberkulosekontroll  og skal følgje arbeidstakar til time på legekontoret

 

1. Legekontoret sender aktuelle arbeidsinnvandrarar til rtg. thoraks og tek ev. igra i samsvar med tuberkuloseveilederen og flytskjema for tuberkulose

2. Er det aktuelt å sette BCG så sender legekontoret beskjed til Helsestasjonen

http://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/forekomst-og-kontroll/4.-grupper-med-plikt-til-tuberkulos/