Tilsette

Her finn du oversikt over legane som arbeider ved kontoret.

John Mathias Garlid

Fastlege og tilsynslege ved Hogatunet bu- og behandlingssenter

Lars Tom Fredriksson Kruse

Fastlege

Torbjørn Flataker Lien

Fastlege

Kristianne Teharun Nore

Fastlege

Anita Merete Orvik

Fastlege. Sjømannslege og petroleumslege. 

Ingeborg Storaas Saltbones

Fastlege og lege i helsestasjon og skulehelseteneste

Dr. Saltbones er i permisjon til august 2021. Dr. Vatne er vikar i stillinga hennar. 

Einar Melvær Sandven

Fastlege. Petroleumslege. 

Thomas Vingen Vedeld

Fastlege. Kommuneoverlege i Stad kommune.

På grunn av omfattande arbeidsoppgåver i rolla som kommuneoverlege/smittevernlege i Stad kommune i samband med Covid-19, er det nødvendig at Dr. Vingen Vedeld arbeider i full stilling med desse oppgåvene. Han har derfor permisjon frå fastlegearbeidet inntil vidare. 

Han vil framleis vere registrert som fastlege for pasientane sine, og ingen pasientar treng å gjere noko aktivt med dette. Andre legar ved Eid legekontor delar på vikaransvaret for kvar sine delar av fastlegelista. 

Du kan framleis ta kontakt via helsenorge.no på vanleg måte. Reseptfornyingar, E-kontaktar og E-konsultasjonar vil verte behandla av ekspedisjonen ved legekontoret og den legen som har fått vikaransvaret for deg.

Ta kontakt med ekspedisjonen ved kontoret om du har spørsmål.

 

Eva Helene Svor

Lege i Spesialisering (LIS1)

Trond Vegard Vatne

Vikarlege

Dr. Vatne er vikar i stillinga til Dr. Saltbones

Eid legekontorAlle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening