Nyheter

Legekontoret 29.09.2021

Informasjon om fastlegar som er i permisjon og vikar for desse

Dr. Vedeld sin permisjon er forlenga til 30.06.22. Fleire av fastlegane ved Eid legekontor er for tida i permisjon. Meir informasjon: https://eidlegekontor.no/ansatte