Nyheter

Legekontoret 29.09.2021

Informasjon om fastlegar som er i permisjon og vikar for desse

Fleire av fastlegane ved Eid legekontor er for tida i permisjon. 

Stad kommune har vedteke at kommunen skal ha kommuneoverlege i 100% stilling vidare framover, og Dr. Vedeld held fram i denne stillinga.

Stad kommune vil lyse ut fastlegeheimelen til Dr. Vedeld for å tilsette ny fastlege på denne lista.

Meir informasjon: https://eidlegekontor.no/ansatte