Tilsette

Her finn du oversikt over legane som arbeider ved kontoret.

Arne Olav Ervik

Vikarlege

Dr. Ervik er vikar for Dr. Saltbones.

Fesal Ilyas

Vikarlege

Dr. Ilyas er vikar for Dr. Nore

Mari Holm

Fastlege

Veronica Elde

Fastlege

John Mathias Garlid

Fastlege og tilsynslege ved Hogatunet bu- og behandlingssenter

Lars Tom Fredriksson Kruse

Fastlege

Torbjørn Flataker Lien

Fastlege

Kristianne Teharun Nore

Fastlege

Dr. Nore har permisjon 1 år frå 1. mars 2022.

Dr. Ilyas er vikarlege.

Anita Merete Orvik

Fastlege. Sjømannslege og petroleumslege.

Ingeborg Storaas Saltbones

Fastlege og lege i helsestasjon og skulehelseteneste

Dr. Salbones har permisjon 1 år frå 1. mars 2022.

Dr. Ervik er vikarlege

Thomas Vingen Vedeld

Fastlege og kommuneoverlege i Stad kommune.

På grunn av omfattande arbeidsoppgåver i rolla som kommuneoverlege/smittevernlege i Stad kommune i samband med Covid-19, har Dr. Vedeld hatt permisjon frå fastlegestillinga for å arbeide i full stilling med desse oppgåvene sidan våren 2020.

Stad kommune har vedteke at kommunen skal ha kommuneoverlege i 100% stilling vidare framover, og Dr. Vedeld held fram i denne stillinga. 

Stad kommune vil lyse ut fastlegeheimelen til Dr. Vedeld for å tilsette ny fastlege på lista.

Dr. Vatne er vikar på denne fastlegelista fram til 15.08.22.


Sigrid Sørli Navelsaker

Dr. Navelsaker er LIS1 (turnuslege) ved kontoret i peridoen 01.03.2022 til 31.08.2022

Trond Vegard Vatne

Vikarlege

Dr. Vatne er vikar i stillinga til Dr. Vedeld

Eid legekontor