Tilsette

Her finn du oversikt over legane som arbeider ved kontoret.

Arne Olav Ervik

Vikarlege

Dr. Ervik er vikar for Dr. Saltbones.

Fesal Ilyas

Vikarlege

Dr. Ilyas er vikar for Dr. Nore

Mari Holm

Fastlege

Veronica Elde

Fastlege

John Mathias Garlid

Fastlege og tilsynslege ved Hogatunet bu- og behandlingssenter

Lars Tom Fredriksson Kruse

Fastlege

Torbjørn Flataker Lien

Fastlege

Kristianne Teharun Nore

Fastlege

Dr. Nore har permisjon 1 år frå 1. mars 2022.

Dr. Ilyas er vikarlege.

Anita Merete Orvik

Fastlege. Sjømannslege og petroleumslege.

Ingeborg Storaas Saltbones

Fastlege og lege i helsestasjon og skulehelseteneste

Dr. Salbones har permisjon 1 år frå 1. mars 2022.

Dr. Ervik er vikarlege

Thomas Vingen Vedeld

Fastlege og kommuneoverlege i Stad kommune.

På grunn av omfattande arbeidsoppgåver i rolla som kommuneoverlege/smittevernlege i Stad kommune i samband med Covid-19, er det nødvendig at Dr. Vedeld arbeider i full stilling med desse oppgåvene. Han har derfor permisjon frå fastlegearbeidet fram til 30.06.22.

Han vil framleis vere registrert som fastlege for pasientane sine, og ingen pasientar treng å gjere noko aktivt med dette. Dr. Vatne er vikar i stillinga frå 01.09.21 til 30.06.22.

Pasientar kan framleis ta kontakt via helsenorge.no på vanleg måte. Reseptfornyingar og E-kontaktar vil verte behandla av ekspedisjonen ved legekontoret. E-konsultasjonar vil verte behandla av vikarlegen.

Ta kontakt med ekspedisjonen ved kontoret om du har spørsmål.

Sigrid Sørli Navelsaker

Dr. Navelsaker er LIS1 (turnuslege) ved kontoret i peridoen 01.03.2022 til 31.08.2022

Trond Vegard Vatne

Vikarlege

Dr. Vatne er vikar i stillinga til Dr. Vedeld

Eid legekontor