Tilsette

Her finn du oversikt over legane som arbeider ved kontoret.

Arne Olav Ervik

Fastlege


Mari Holm

Fastlege.

Helsestasjonslege fram til 28.02.23

Veronica Elde

Fastlege

John Mathias Garlid

Fastlege og tilsynslege ved Hogatunet bu- og behandlingssenter

Lars Tom Fredriksson Kruse

Fastlege

Kristianne Teharun Nore

Fastlege

Dr. Nore har permisjon 1 år frå 1. mars 2022.

Dr. Alvestad er vikarlege for 350 av pasientane på pasientlista til Dr. Nore.

Anita Merete Orvik

Fastlege. Sjømannslege og petroleumslege.

Tilsynslege ved Hogatunet bu- og behandlingssenter

Ingeborg Storaas Saltbones

Fastlege og lege i helsestasjon og skulehelseteneste

Dr. Saltbones har permisjon 1 år frå 1. mars 2022.

Dr. Jakup Sakarisson er vikarlege.

Jakup Sakarisson

Vikarlege for Dr. Saltbones

Vikarlege for 350 av pasientane på pasientlista til Dr. Nore.

Tora Haaland

Dr. Haaland er LIS1 (turnuslege) ved kontoret i peridoen 01.09.2022 til 28.02.2023

Trond Vegard Vatne

Fastlege

Eid legekontor