Tilsette

Her finn du oversikt over legane som arbeider ved kontoret.

Fesal Ilyas

LIS-1-lege

Dr. Ilyas er LIS-1 (turnuslege) i perioden 01.03.21 til 31.08.21.

Louise Bakke

Vikarlege

Dr. Bakke er vikar for Dr. Lien

Mari Holm

Fastlege

Veronica Elde

Fastlege

- Deleliste med Einar Melvær Sandven

Kristian Hjort Holmgaard

Vikarlege

Dr. Holmgaard er vikar for Dr. Vedeld.

John Mathias Garlid

Fastlege og tilsynslege ved Hogatunet bu- og behandlingssenter

Lars Tom Fredriksson Kruse

Fastlege

Torbjørn Flataker Lien

Fastlege

Dr. Lien er i permisjon til 28.02.22

Vikar er Dr. Louise Bakke.

Kristianne Teharun Nore

Fastlege

Anita Merete Orvik

Fastlege. Sjømannslege og petroleumslege. 

Ingeborg Storaas Saltbones

Fastlege og lege i helsestasjon og skulehelseteneste

Dr. Saltbones er i permisjon til august 2021. Dr. Vatne er vikar i stillinga hennar. 

Einar Melvær Sandven

Fastlege. Petroleumslege. 

Thomas Vingen Vedeld

Fastlege og kommuneoverlege i Stad kommune.

På grunn av omfattande arbeidsoppgåver i rolla som kommuneoverlege/smittevernlege i Stad kommune i samband med Covid-19, er det nødvendig at Dr. Vedeld arbeider i full stilling med desse oppgåvene. Han har derfor permisjon frå fastlegearbeidet fram til 31.12.2021.

Han vil framleis vere registrert som fastlege for pasientane sine, og ingen pasientar treng å gjere noko aktivt med dette. Dr. Holmgaard er vikar i stillinga i perioden 04.01.2021 til 31.08.2021. Dr. Vatne vil vere vikar i stillinga frå 01.09.21 til 31.12.21

Pasientar kan framleis ta kontakt via helsenorge.no på vanleg måte. Reseptfornyingar og E-kontaktar vil verte behandla av ekspedisjonen ved legekontoret. E-konsultasjonar vil verte behandla av vikarlegen.

Ta kontakt med ekspedisjonen ved kontoret om du har spørsmål.

Trond Vegard Vatne

Vikarlege

Dr. Vatne er vikar i stillinga til Dr. Saltbones

Eid legekontorAlle rettigheter 2019 | Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL AS
Nefle er utviklet og eiet av SKIL, med midler fra Den Norske Legeforening

Administrer tilgang


NefleDen Norske Legeforening