Tilsette

Her finn du oversikt over legane som arbeider ved kontoret.

Arne Olav Ervik

Fastlege


Mari Holm

Fastlege.

Helsestasjonslege

Veronica Elde

Fastlege

Permisjon til april 2024.


Ahmad Al-Moalem er vikar ut mars 2023

Jonas Larsson

Fastlege og tilsynslege ved Hogatunet bu- og behandlingssenter.

Sjømannslege

Lars Tom Fredriksson Kruse

Fastlege

Kristianne Teharun Nore

FastlegeAnita Merete Orvik

Fastlege. Sjømannslege og petroleumslege.

Tilsynslege ved Hogatunet bu- og behandlingssenter

Ingeborg Storaas Saltbones

Fastlege og lege i helsestasjon og skulehelseteneste

Dr. Saltbones har permisjon til april 2024

Dr. Jakup Sakarisson er vikarlege.

Jakup Sakarisson

Vikarlege for Dr. Saltbones 

Lars Erling Jordal

Dr. Jordal er LIS1 (turnuslege) ved kontoret i peridoen 01.03.2023 til 31.08.2023

Ahmad Al-Moalem

Vikar for dr. Elde ut mars 2023

Trond Vegard Vatne

Fastlege

Eid legekontor